Chăn ga gối đệm Hải Phòng - Tổng phân phối Khu vực Miền Bắc. 

Địa chỉ 1: 12 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng. ĐT 0912241444, 0913242859. 

Địa chỉ 2: 23- 25 Cát Bi, Hải Phòng.